Návod k použití

Poslední aktualizace:
9. ledna 2023

DM ScanBox a DM Cheek Retractor®

DM ScanBox

Všechny jazyky

DM Cheek Retractor

Všechny jazyky

ScanBoxPro

Velikost SM / ML

Zahrnuty jsou všechny jazyky kromě brazilské portugalštiny a indonéštiny.

brazilská portugalština a indonéština

Velikost L

Všechny jazyky

DentalMonitoring

Zdravotničtí pracovníci

Angličtina

Francouzština

Němčina

Italský

Španělština

Holandský

Portugalština

Slovenská

Švédský

Polský

Pacienti

Angličtina

Francouzština

Němčina

Italský

Španělština

Holandský

Portugalština

Slovenská

Švédský

Polský